Política de privacitat

El Titular es compromet a complir amb la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i a respectar la privacitat dels Usuaris. L'objectiu és oferir el millor servei a l'Usuari i per a això cal comptar amb les seves dades.

Responsable del tractament

Crononauta SL 
NIF: B65494551 
Domicili: C/ Mar Negro 55
11407 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Telèfon: 933.803.433 

E-mail: gestion@crononauta.com

1. Finalitats

Atenció de consultes: Atendre les consultes de l'Usuari que es posi en contacte a través dels correus electrònics de contacte.

Prestar el servei sol·licitat per l'Usuari: Tramitació de l'alta com a usuari del lloc web amb la finalitat de prestar-li els serveis que s'ofereixen.

Ocupació: Gestionar i avaluar el currículum vitae enviat per l'Usuari a través de l'email proporcionat.

Comunicacions comercials: Per l'Usuari que voluntàriament accepti aquesta opció, se li remetran promocions, publicitat, ofertes, notícies, invitació a esdeveniments i qualsevol tipus d'informació comercial del Titular.

2. Legitimació i conservació

Base jurídica del tractament: Consentiment atorgat per l'Usuari facilitant les seves dades de forma voluntària i acceptant la Política de Privadesa.

En cas de no facilitar les dades necessàries per a aquestes finalitats no serà possible prestar-li els serveis. Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació i no se sol·liciti la seva supressió i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

3. Cessions

No es tenen previstes cessions de les dades demanades a través d'aquest Lloc Web, tret que expressament s'indiqui, si escau, en el text informatiu corresponent.

4. Drets dels interessats

Els Usuaris poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició enviant sol·licitud signada per correu postal amb assumpte "Protecció de Dades", a l'adreça: C/ Mar Negro 55. 11407. Jerez de la Frontera. Cádiz. , indicant clarament les dades de contacte i remetent còpia del seu document d'identitat. Els Usuaris tenen dret a retirar el consentiment prestat i tenen dret a reclamar davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es).

5. Accés i rectificació de les dades personals

L'Usuari es compromet a proporcionar informació certa en relació amb les seves dades personals, i mantenir les dades facilitades al titular sempre actualitzades. L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se el titular el dret d'excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. Les dades facilitades per l'Usuari es presumeixen correctes, de manera que, en cas d'enviament erroni de les seves dades per part de l'Usuari, el Titular, declina qualsevol responsabilitat en cas de la incorrecta execució o no execució de l'enviament, així com l'incorrecte compliment dels tràmits administratius necessaris.

6. Comunicació de dades personals

En relació a la gestió dels serveis, les dades dels Usuaris podran ser tractats per empreses que prestin al Titular diversos serveis, entre d'altres, d'enviament, missatgeria, comptabilitat, assessoria, manteniment informàtic, o qualsevol altre que per la seva condició de Encarregada del Tractament sigui indispensable o inevitable que accedeixin o tractin aquestes dades. Aquest tractament no serà considerat en cap cas una cessió de dades.

El Titular no cedirà les dades a terceres persones en cap cas.

7. Confidencialitat

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure sobre el contingut d'aquesta informació. La visualització de dades a través d'Internet, no suposarà l'accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Política de Cookies

Actualment aquest Lloc Web no genera cookies pròpies o de tercers de què sigui obligatòria la seva informació o consentiment.