Serveis

Estem especialitzats en ajudar a fer que les coses passin adaptant els nostres serveis a les teves necessitats

Serveis Gestionats

 • Monitorizació.
 • Resposta proactiva a incidències.
 • Còpies de seguretat.
 • Actualitzacions de seguretat.
 • Disponibilitat 24x7.
 • Filosofia Devops.
 • Formació a mida o personalitzada.

Arquitectura de sistemes

 • Instal·lació i administració de sistemes.
 • Millores de rendimient / performance.
 • Sistemes de caché (especialistes en Varnish).
 • Redundància i alta disponibilitat.
 • Centralització d'administració (especialitzats en Puppet).

Integració continua

 • Desplegaments en integració continua.
 • Sistemes de proves automàtiques.
 • Proves de regressió.
 • Cobertura de codi.
 • Automatització de passos a producció, deployments.

Desenvoluapament de software

 • Desenvolupament de APIs.
 • Profiling de aplicacions PHP.
 • Publicació i generació de webs estàtiques.