Tecnologies: Profiling d'aplicacions PHP

El profiling permet analitzar el codi PHP desde diferents perspectives, aportant una visió global de com està escrit i, sobre tot, com es comporta en execució.

Aquestes tècniques permeten identificar colls d'ampolla a on es centrin els treballs de millora de rendiment, així com avançar-se a futurs problemes. Abans de qualsevol millra és important portar a terme aquest anàlisi, per evitar optimitzar codi que no sigui necessari.

Al llarg dels anys el nostre equip de sistemes ha complementat el treball de l'equip de desenvolupament en PHP, acumulant experiència a la detecció, solució i prevenció d'aquest tipus de problemes. De fet, tots els nostres projectes amb Drupal passen per una fase de profiling a la metodologia de producció en cadena.