Tecnologies: Drupal

La nostra especialització en Drupal començà al 2004, a través de alquimia. Durant més de 8 anys hem, treballat en més de 80 webs, i hem fet desde llocs amb milions de pàgines vistes al dia fins aplicacions de gran complexitat i funcionalitats.

Drupal representa la nostra major especialització, tant en temps com en nombre de persones de l'equip dedicades a aquesta tecnologia. Tenim una metodologia de producció en cadena pel desenvolupament de projectes que, mantenint una alta qualitat i atenció al client, permet oferir un preu ajustat a canvi de molta funcionalitat.

Amb freqüència fem Drupalades, sessions de formació i intercanvi d'experiències a nivell intern. A més, a la línia de la nostra responsabilitat social corporativa, hem participat a l'organització de diferents events.