Tecnologies: Desenvolupament àgil

El desenvolupament àgil permet aconseguir resultats inicials ràpidament, treballant amb el client per identificar les millores opcionals per cada funcionalitat. I tot sense necessitat d'escriure les habituals centenars de pàgines d'especificacions.

Practiquem diferents metofologies de desenvolupament àgil, amb una versió remota de les stand-up mettings, per tots els nostres projectes propis (com aquest lloc web) i productes (com la distribució esquitx a els serveis gestionats). A més, estem enamorats de la filosofia «release fast, release often».

Habitualment ens integrem a la metodologia del client, de forma que acumulem experiència prèvia al treball per sprints, a l'extracció del detall d'especificacions en base a «user stories» genèriques i en metogologies concretes com SCRUM y Kanban, i a diferents modalitats d'integració contínua.