Tecnologies: Puppet

Puppet és una eina de gestió de configuració de servidors, a través d'un servidor centralitzat de configuracions. L'aplicació permet administrar la configuració de forma declarativa a través d'un llenguatge específic basat en Ruby.

Puppet representa una revolució a l'administració de sistemes clàssica. Tecnologies com aquesta són un requeriment indispensable i una peça clau a l'administració d'un nombre significatiu de màquines o en escenaris a on es cerqui l'autoescalament amb aprovisionament. Per exemple, per l'ús de proveidors de cloud com Amazon Web Services o Google Cloud.

Un cop la configuració està puppet-itzada, també es pot utilitzar per la generació d'entorns de desenvolupament i integració contínua, a on la clonació de l'entorn de producció ràpidament permeti provar l'aplicació i garantir la qualitat amb les mateixes versions que en producció. producción.

A Crononauta ens apasiona Puppet i l'apliquem sempre que és possible, tant pels nostres serveis i productes com per la infraestructura dels nostres clients. Encara que requereix un esforç superior a la configuració inicial, creiem que la millora a la gestió de tota la plataforma justifica la inversió.

A més, gràcies a l'especialització, després de fer-lo servir a diferents projectes comptem amb manifests -el format en el que es desa la configuració- ja provats i reutilitzables per les configuracions més populars.