Tecnologies: Varnish

Varnish és un accelerador de aplicacions web, amb funcionalitat de balanceig, que permet cachejar objectes durant un temps màxim de vida. Es configura en VLC, un llenguatge DSL de configuració específic que permet adaptar-lo a totes les necessitats.

Al contrari que Apache o nginx, que també compten amb opcions per cachejar objectes durant un temps, Varnish va ser específicament dissenyat per realitzar aquesta tasca. Per aquest motiu és estremadament ràpid, a més d'incorporar un sistema molt flexible per adaptar-se a diferents situacions de caché i purgat de contingut.

Als darrers anys hem implementat Varnish en gran quantitat de llocs. Hem arribat a configuracions avançades com cachés limitades, però compartides, per un grup determinat de IPs. I hem arribat a una solució per la regeneració del contingut més proper a la seva caducitat, per situacions límits de càrrega.

Comptem amb un mòdul de Drupal que gestiona tota la interacció i permet definir i configurar les TTLs per cada objecte o URL, amb versions tant per Drupal 6 com per Drupal 7. Combinat amb l'experiència en aquest gestor de continguts, podem implementar Varnish amb èxit a qualsevol lloc Drupal, en qüestió de poques hores i per un cost molt ajustat.