Tecnologies: Django

Django és un framework de desenvolupament web basat en Python. L'objectiu fonamental d'aquest framework és facilitar la creació de pàgines web complexes posant èmfasi en la reutilització, la connectivitat i l'extensibilitat dels seus components, el desenvolupament veloç i el principi DRY (Don't Repeat Yourself).

La nostra especialització en Django, combinada amb les metodologies de desenvolupament àgil que utilitzem, ens permeten crear prototips funcionals en molt poc temps