Tecnologies: Python

Python és un llenguatge de programació de codi obert i multiplataforma que posa especial atenció en una sintaxi neta que afavoreixi el codi llegible. Aquestes característiques fan que Python sigui un llenguatge ideal per l'scripting i el desenvolupament d'aplicacions en moltes àrees i plataformes diferents.

En els darrers anys, l'ús de Python i el seu framework Django ha crescut de manera exponencial i ja és una tecnologia utilitzada per empreses de primer nivell.